Sökning: "Elias mellander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elias mellander.

  1. 1. Etnologiska kompositioner : Orienteringar i yrkeslivet

    Författare :Elias Mellander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologer; Arbetsmarknad; Arbetsliv; Yrkesgrupper; Labor market; Professions; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER