Sökning: "Elias Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elias Johansson.

  1. 1. Carotid stenosis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Elias Johansson; Umeå universitet.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carotid stenosis; Risk; Recurrence; Stroke; TIA; Near-occlusion; Carotid Endarterectomy; Delay; Panoramic Radiographs; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Cardiovascular medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Kardiovaskulär medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Internal Medicine; invärtesmedicin; neurologi; Neurology; odontologi; Odontology;

    Sammanfattning : Carotid stenosis is one of several causes of ischemic stroke and entails a high risk of ischemic stroke recurrence. Removal of a carotid stenosis by carotid endarterectomy results in a risk reduction for ischemic stroke, but the magnitude of risk reduction depends on several factors. LÄS MER