Sökning: "Ekonomiska förhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden Ekonomiska förhållanden.

 1. 1. Stockholms hantverkarklass 1720-1772 : sociala och ekonomiska förhållanden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Ernst Söderlund; Stockholms högskola.; [1943]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Internal Control : A Study of the Concept and Themes of Internal Control

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Olof Arwinge; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis studies the accounting and auditing approach to control where the concept of internal control has developed along with the theory and practice of accounting and auditing and its stated objectives. In this context, internal control has traditionally been regarded as a means of ensuring financial reporting quality as well as a way of preventing and detecting fraudulent activity. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabeth Styf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att överblicka för en enskild styrelseledamot. LÄS MER

 4. 4. Handels-compagnier, till inrättning och natur beskrefne; med juridiske facultetens samtycke och under [...] Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framgifne af Bengt von Schening, uti den större Carolinske läro-salen, d. 22 december 1756

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos L. M. Höjer, kongl. acad. boktr

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1756]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handel; Sverige; Ekonomiska förhållanden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oeconomisk beskrifning öfver Wadsbo härad uti Westergöthland och Skaraborgs höfdingedöme, med den vidtber. juridiska facultetens samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 28 majii 1759. uti den gustavianska lärosalen vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande framstäld af Carl Fridrik Bergman westgöthe

  Detta är en avhandling från Upsala. [s.n.]

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1759]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomiska förhållanden; Västergötland; Wadsbro härad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER