Sökning: "Eivor Persson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eivor Persson.

  1. 1. C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

    Detta är en avhandling från Comparative Literature

    Författare :Eivor Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; narratology; intertextuality; the sublime; metafiction; ambiguity; hermeneutic code; Shlomith Rimmon-Kenan; ghosts; Roland Barthes; enigma; unknown parentage; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för denna tematiska och berättartekniska studie i litteraturvetenskap är C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet. LÄS MER