Sökning: "Einar Øverenget"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Einar Øverenget.

  1. 1. Heidegger och filosofins metod : Om den filosofiska artikulationens och den filosofiska insiktens karaktär eller En introduktion till fenomenologin

    Författare :Johan Eriksson; Sören Stenlund; Hans Ruin; Einar Øverenget; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Theoretical philosophy; transcendental idealism; phenomenological reduction; transcendental subjectivity; Dasein; fundamental ontology; formal indication; authenticity; conscience; temporality; historicity; Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

    Sammanfattning : Phenomenology is a philosophical method created by Edmund Husserl at the beginning of the last century. In general terms, phenomenology is a way of investigating meaning, where ”meaning” is the most formal concept describing the way the world (with its different kind of objects) is given in every kind of experience. LÄS MER