Sökning: "Egil Skorstad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Egil Skorstad.

  1. 1. Management och motstånd : Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

    Författare :Henrietta Huzell; Jan Ch. Karlsson; Egil Skorstad; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management; resistance; restructuring; conflict; Public sector organisation; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

    Sammanfattning : This case study focuses on the intentions of public sector transformation. In particular, on a Swedish public authority, the National Rail Administration (NRA) this is studied and analysed. As in other parts of the Swedish public sector, the management of this authority is planning and executing ‘marketisation’ reforms. LÄS MER