Sökning: "Educational change"

Visar resultat 1 - 5 av 533 avhandlingar innehållade orden Educational change.

 1. 1. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

  Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

  Författare :Britten Ekstrand; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; educational history; Infant schools; school history; transition; long term educational change; frame factor theory; pioneers of Froebelian work.; nursery schools; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. I denna bok tecknas en bild av småbarnsskolan som pedagogisk företeelse i Sverige. Den första småbarnsskolan inrättades 1833 och i kölvattnet följde ett trettiotal. LÄS MER

 2. 2. Striving for Autonomy Health sciences teachers’ enactment of policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Linda Barman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; Educational development; Educational policy; Higher education; University teachers; Curriculum change;

  Sammanfattning : Abstract This thesis explores how teachers within the health sciences enact education policy. The questions address how teachers’ choices related to the design of courses and curricula are made in the light of reforms that emphasise standardisation and transparency. LÄS MER

 3. 3. Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Agneta Linné; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER

 4. 4. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Bengt Selghed; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; Pedagogy and didactics; phenomenography; teachers assessing and grading practices; secondary school; criterion-referenced grading system; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; betygsättning-historia-Sverige; betygsättning-attityder till; grundskolan-Sverige; lärare-attityder-Sverige;

  Sammanfattning : Ett nytt betygssystem infördes i grundskolan i Sverige 1995. Det tidigare relativa eller normrelaterade systemet ersattes av ett kriterierelaterat, benämnt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Övergången till kriterierelaterade bedömningsprinciper ställer nya och andra krav på lärare. LÄS MER

 5. 5. The educational challenge in "education for sustainable development" : : qualification, social change and the political

  Detta är en avhandling från Faculty of Education and Society, Malmö University

  Författare :Helen Hasslöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; environmental education EE ; education for sustainable development ESD ; discourse theory; subjectification; teachers meaning making; functions of education;

  Sammanfattning : This thesis explores how Education for Sustainable Development (ESD) as an overarching perspective makes meaning of educational aims and purposes. Sustainable development, as a concept, is by necessity complex, and deals with integrated dimensions of environmental, social-cultural and economic sustainability. LÄS MER