Sökning: "Educational change"

Visar resultat 1 - 5 av 561 avhandlingar innehållade orden Educational change.

 1. 1. Striving for Autonomy Health sciences teachers’ enactment of policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Linda Barman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; Educational development; Educational policy; Higher education; University teachers; Curriculum change;

  Sammanfattning : Abstract This thesis explores how teachers within the health sciences enact education policy. The questions address how teachers’ choices related to the design of courses and curricula are made in the light of reforms that emphasise standardisation and transparency. LÄS MER

 2. 2. Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Agneta Linné; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Teacher education; educational sociology; educational history; educational theories; social theories; curriculum research; curriculum theory; theories of cultural reproduction;

  Sammanfattning : Tradition and change in compulsory school teacher education are studied historically, using the theoretical framework of curriculum theory and theory of cultural reproduction. The concepts of classification and framing are used as analytic devices. LÄS MER

 3. 3. The educational challenge in "education for sustainable development" : : qualification, social change and the political

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Education and Society

  Författare :Helen Hasslöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; environmental education EE ; education for sustainable development ESD ; discourse theory; subjectification; teachers meaning making; functions of education;

  Sammanfattning : This thesis explores how Education for Sustainable Development (ESD) as an overarching perspective makes meaning of educational aims and purposes. Sustainable development, as a concept, is by necessity complex, and deals with integrated dimensions of environmental, social-cultural and economic sustainability. LÄS MER

 4. 4. The Reluctant Change Agent - Change, Chance and Choice among Teachers, Educational Change in the City

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Pernille Berg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational change; innovation; globalisation; change agent; competence development; drivers of change; sociological study and qualitative reserach methods.;

  Sammanfattning : This dissertation critically analyses the discourse on educational change. By placing educational change in the context of globalisation and innovation the author argues that the current discourse on educational change is un-nuanced and omits the important perspectives on change. LÄS MER

 5. 5. Mellan samtid och tradition folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Landström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self-identity; existential rationality; social sciences; samhällsvetenskap; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self identity; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER