Sökning: "Ecofeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Ecofeminism.

 1. 1. Ecofeminism and Environmental Ethics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Kronlid; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; Ecofeminism; environmental ethics; environmental ethical theory; ecofeminist ethical theory; views of nature; human nature dualism; intrinsic value; intrinsic worth; social constructivism; ethical contextualism; intrapersonal pluralism; inconsistent self; cyborg self; practical ethics.; Etik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study focuses on ecofeminist ethical theory. A first aim is to clarify ecofeminist views on five central issues in the field of environmental ethics. These issues are: (1) Views of nature, (2) social constructivism and nature, (3) values of nature, (4) ethical contextualism, and (5) ethical pluralism. LÄS MER

 2. 2. Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature, women in Elin Wägner's Väckarklocka

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Katarina Leppänen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elin Wägner; Rosa Mayreder; Mathilde Vaerting; Women s Organisation for World Order; Johann Jakob Bachofen; feminism; matriarchy; feminist essentialism; anti-essentialism; 1920s; 1930s; critique of civilisation; ecological feminism; ecofeminism; nature; culture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva Ärlemalm-Hagsér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Critical theory; bricoleur; ecofeminism; early childhood education;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to acquire knowledge about and to scrutinise the ambiguity, complexity and contradictions within education for sustainability in the Swedish preschool, as well as analysing children’s agency and meaningmaking and how they are manifested in relation to education for sustainability. In this qualitative research, the theoretical framework is guided by a critical theory approach as well as an ecofeministic perspective. LÄS MER

 4. 4. Feminist sanitary engineering in rural South Africa : a theoretical framework

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Birgitta Rydhagen; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is a compilation of three papers with an introductory chapter. The papers cover the theory used in the doctoral research project 'Gender and technology. A Comparative study of Water Supply and Sanitation Technologies in India and South Africa'. LÄS MER

 5. 5. Ekofeminism i teologin : Genusuppfattning, natursyn och gudsuppfattning hos Anne Primavesi, Catherine Keller och Carol Christ

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Maria Jansdotter Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : This is a theological study exploring views of gender, nature and God as articulated in the ecofeminist theologies of Anne Primavesi, Catherine Keller and Carol Christ. The author takes ecofeminist theology to be a meeting-place for ecophilosophy, feminism and religion. LÄS MER