Sökning: "EU finansierat"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden EU finansierat.

 1. 1. Laboratory measurements of airborne emissions from car brakes for clean air

  Författare :Guido Perricone; Ulf Olofsson; Fulvio Amato; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automotive brake; non-exhaust emissions; inertia brake dynamometer; airborne particles; PM10; PN; isokinetic sampling; Rebrake; volatiles; real driving cycle; car brake emission factors; running-in.; Bilbroms; icke-avgasemissioner; skivbromsdynamometer; luftburna partiklar; PM10; PN; isokinetisk provtagning; Rebrake; volatiler; verkliga körcykler; emissionsfaktorer; in-körning.; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Brake systems are used to safely stop vehicles. The brake pads are pressed against the brake disc, transforming the kinetic energy of the vehicle into heat to be dissipated. LÄS MER

 2. 2. Maxillofacial cone beam computed tomography (CBCT) : aspetcs on optimisation

  Författare :Ayman Al-Okshi; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE;

  Sammanfattning : Inom odontologisk såväl som inom medicinsk radiologi sker en snabb utveckling av nya tekniker. Nya metoder för att kunna diagnosticera och följa sjukdomsförlopp över tid introduceras. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) är en sådan ny teknik, som introducerades inom odontologin under sent 1990-tal. LÄS MER

 3. 3. Laser spectroscopic analysis of atmospheric gases in scattering media

  Författare :Mikael Sjöholm; Atomfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fjärranalys; Remote sensing; Laser spectroscop; Scattering of light; Diode lasers; acoustics; optics; Electromagnetism; optik; akustik; Elektromagnetism; Optical absorption; Nondestructive testing: optical; Interdisciplinary applications of physics; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; LIDAR remote sensing; Laserteknik;

  Sammanfattning : Laser spectroscopic techniques for gas analysis under various influences of light scattering are explored in a wide spectral range from the ultraviolet to the infrared. The techniques rely on spectrally narrow-band light sources that are used in differential optical absorption measurements. LÄS MER

 4. 4. Methodology for evaluation of hazards from solid waste and landfill-generated leachate

  Författare :Britt-Marie Svensson; Lennart Mathiasson; Lennart Mårtensson; Ann-Sofi Rehnstam-Holm; Kenneth M. Persson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Analytical protocol; organic pollutants; toxicity test; landfill leachate; leachate treatment; leaching test; waste acceptance criteria; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; leaching test; waste acceptance criteria.;

  Sammanfattning : A methodology based on an analytical protocol for evaluation of hazards from landfill leachate and solid waste is described. A dynamic analytical protocol, the LAQUA protocol, including measurements of inorganic and water-quality parameters, polar and non-polar organic marker compounds, and toxicity, was constructed. LÄS MER

 5. 5. Methodology for evaluation of hazards from solid waste and landfill generated leachate

  Författare :Britt-Marie Svensson; Centrum för analys och syntes; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; leaching test; waste acceptance criteria.; leachate treatment; landfill leachate; toxicity test; Analytical protocol; organic pollutants;

  Sammanfattning : A methodology based on an analytical protocol for evaluation of hazards from landfill leachate and solid waste is described. A dynamic analytical protocol, the LAQUA protocol, including measurements of inorganic and water-quality parameters, polar and non-polar organic marker compounds, and toxicity, was constructed. LÄS MER