Sökning: "ESDP"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet ESDP.

 1. 1. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Eriksson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. LÄS MER

 2. 2. France, Germany and the United Kingdom Cooperation in Times of Turbulence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Herolf; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :France; Germany; United Kingdom; United States; United Nations; OSCE; WEU; NATO; European Union EU ; Afghanistan; Macedonia; cooperation; foreign and security policy; CFSP; ESDP;

  Sammanfattning : This thesis deals with cooperation between France, Germany and the United Kingdom within the area of foreign and security policy. Two case studies are presented, one of them concerning cooperation between the three states within and outside institutions in 1980 following the Soviet invasion of Afghanistan, and the other dealing with cooperation concerning the crisis in Macedonia in 2001. LÄS MER

 3. 3. The Rule of Law and the European Union

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Erik O. Wennerström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rule of law; Rechtsstaat; Etat de Droit; European Union; values; conditionality enlargement; external relations; ESDP; separation of powers; fundamental rights; LAW JURISPRUDENCE Other law Jurisprudence; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Allmän rättslära;

  Sammanfattning : This is a thesis in legal jurisprudence, as it revolves around the use of one concept : the rule of law. It has relevance also for EU law, as it deals with the EU’s application of this concept, and for onstitutional law, as it is a concept belonging to that discipline. LÄS MER