Sökning: "ESD implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden ESD implementation.

 1. 1. Young People's "Sustainability Consciousness" Effects of ESD Implementation in Swedish Schools

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Daniel Olsson; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Adolescents; Education for sustainable development; Pupils’ perceptions; Sustainability attitudes; Sustainability behavior; Sustainability consciousness; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The UN Decade of Education for Sustainable Development is approaching its end and it is important to investigate the effects of the efforts to implement education for sustainable development (ESD) nationally, before decisions on forthcoming efforts are made. There are few investigations of the effect of ESD implementation that take a broad approach. LÄS MER

 2. 2. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 3. 3. Implementering av lärande för hållbar utveckling En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Mogren; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER

 4. 4. Student Sustainability Consciousness Investigating Effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Daniel Olsson; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Education for sustainable development; effects; environmental and sustainability education; holism and pluralism; students; sustainability consciousness; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Environmental and sustainability education has been an important part of education worldwide for many years, aiming to foster pro-environmental behavior among young people. Education for sustainable development (ESD) and its teaching components holism (the approach to the content) and pluralism (the approach to teaching) has been launched as the educational approach to support this aim by empowering young people with action competence for a sustainable future. LÄS MER

 5. 5. The European Social Dialogue in Perspective : : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Christine Hartzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European social dialogue; ITF FOC campaign; EU labour rights; autopoietic systems; collective bargaining; EU social policy; international industrial relations; social objectives of the EU; Europeiska sociala dialogen; ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg; EU fackliga rättigheter; autopoietiska system; kollektiva förhandlingar; kollektivavtalssystem; arbetsmarknadsreglering i EU; EUs sociala målsättningar; internationella industrial relations; Rättsvetenskap; Law; European Social Dialogue; EU social objectives;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tre utgångspunkter. Den första är den europeiska sociala dialogen (ESD), vilken har kritiserats för att sakna kapacitet för att förbättra arbetsvillkor i EU. LÄS MER