Sökning: "ESD Education for Sustainable Development"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden ESD Education for Sustainable Development.

 1. 1. Beyond Education and Society : On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Författare :Stefan L. Bengtsson; Leif O. Östman; David O. Kronlid; Karin Hjälmeskog; Thomas Popkewitz; Sharon Todd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; ESD; environmental education; Education for Sustainable Development; sustainability; policy; education policy; globalisation; globalization; hegemony; discourse; space; antagonism; political; politics; temporality; beyond; mutation; rhizome; rhizomic; play; Laclau; utbildning; UHU; miljöundervisning; utbildning för hållbar utveckling; hållbar utvecking; politik; policy; utbildningspolicy; globalisering; hegemoni; diskurs; antagonism; temporalitet; mutation; rhizome; spel; Laclau; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to develop a theoretical and analytical framework for understanding the political in education from a social and global perspective. With this objective in mind, it employs an empirical engagement and theoretical reflection on how this political can be seen to emerge in policy making on Education for Sustainable Development (ESD). LÄS MER

 2. 2. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Författare :Birgitta Nordén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; Phenomenography; Sustainable Development; SD; sustainability; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; Transnational education; Online learning; Transnational learning; Contextual Analysis; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teachingand learning sustainable development in global–local contexts. Theresearch field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 3. 3. Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit

  Författare :Ellen Almers; Tomas Kroksmark; Bjarne Bruun Jensen; Johanna Esseveld; Leif Östman; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Student views of environmental, social and economic dimensions of sustainable development and their interconnectedness : A search for the holistic perspective in education for sustainable development

  Författare :Teresa Berglund; Niklas Gericke; Jelle Boeve-de Pauw; John Piccolo; Daphne Goldman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education for sustainable development; sustainable development; upper secondary; student views; sustainability consciousness; interconnectedness; holism; pluralism; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : The work in this thesis centers on upper secondary students’ views of the environmental, social and economic dimensions of sustainable development and their interconnectedness. The focus has been to study the diversity of students’ views in various contexts. LÄS MER

 5. 5. Implementering av lärande för hållbar utveckling : En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Författare :Anna Mogren; Niklas Gericke; Hans-Åke Scherp; Johan Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER