Sökning: "E.T.A. Hoffmann"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden E.T.A. Hoffmann.

 1. 1. Ut musica prosa : Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A. Hoffmann

  Författare :Barbara Knochenhauer; Magnus Röhl; Axel Fritz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; E.T.A. Hoffmann; German Romanticism; Intermediality; Interart Studies; Melopoetics; Literature and Music; Music and Literature; Musicalization; Verbal Music; Word and Music Studies; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis elucidates forms and functions of musicalization in some texts by the German writer (composer, painter, jurist etc) E.T.A. Hoffmann (1776-1822). LÄS MER

 2. 2. Strindberg och skräcken : Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap

  Författare :Henrik Johnsson; Göran Rossholm; Ola Holmgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Doppelgänger; Edgar Allan Poe; E.T.A. Hoffmann; fantasy; ghost; homunculus; horror; identity; vampire; Literature; Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the theme of identity in the works of August Strindberg and how this theme is explored through the use of motifs drawn from the literature of horror and fantasy as well as Swedish folklore. The theme deals with how the individual’s identity is shaped and what it consists of, and how it can be manipulated, stolen or lost through interaction with other people. LÄS MER

 3. 3. Ironins skiftningar — jagets förvandlingar : Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

  Författare :Katarina Båth; Paula Henrikson; Björn Sundberg; Lilian Munk Rösing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; romantic irony; humour; P. D. A. Atterbom; romanticisim; subjectivity; Friedrich Schlegel; Jean Paul; Ludwig Tieck; Julia Kristeva; Jessica Benjamin; D. W. Winnicott; romantisk ironi; humor; P. D. A. Atterbom; romantik; subjektivitet; Friedrich Schlegel; Jean Paul; Ludwig Tieck; Julia Kristeva; Jessica Benjamin; D. W. Winnicott; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores the intimate relationship between irony and romantic subjectivity, by drawing on feminist psychoanalytical theory, via an examination of the shiftings of irony, and humor, in the works of the Swedish romanticist P. D. A. Atterbom (1790–1855). LÄS MER