Sökning: "E Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden E Andreasson.

 1. 1. Induction of the heat-shock response by misfolded proteins

  Författare :Anna E. Masser; Claes Andréasson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Cells respond to stress by transcriptional changes intended for stress survival and adaption to further stresses. Heat shock is an intensively studied stress condition that induces in a plethora of physiological changes including increased protein misfolding. LÄS MER

 2. 2. Controlling protein homeostasis through regulation of Heat shock factor 1

  Författare :Anna E. Masser; Claes Andréasson; Marie Öhman; David Pincus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stress; protein homeostasis; molecular chaperones; heat shock response; Hsf1; Hsp70; Saccharomyces cerevisiae; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : In order to thrive in a changing environment all organisms need to ensure protein homeostasis (proteostasis). Proteostasis is ensured by the proteostasis system that monitors the folding status of the proteome and regulates cell physiology and gene expression to counteract any perturbations. LÄS MER

 3. 3. Structure and Function of the Retina in Children Born Extremely Preterm and in Children Born At Term

  Författare :Anna Molnar; Gerd E. Holmström; Eva K. B. Larsson; Sten O. Andréasson; Christopher J. Lyons; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; optical coherence tomography; multifocal electroretinogram; full-field electroretinography; extremely preterm children; retinopathy of prematurity; gestational age; gender; Ophtalmology; Oftalmiatrik;

  Sammanfattning : Background: Optical coherence tomography (OCT), multifocal electroretinography (mfERG) and full-field electroretinography (ffERG) give important information about retinal structure and function.Purpose: To collect normative data of macular Cirrus Spectral domain (SD)-OCT assessments and of mfERG measurements of healthy children (papers I and II). LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 5. 5. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER