Sökning: "Dygnsrytm"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Dygnsrytm.

 1. 1. Shiftwork - circadian rhythms and sleep : field studies of different shift systems

  Författare :Kerstin Dahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Skiftarbete; Psykofysiologi; Arbetsscheman; Dygnsrytm; Sömn; Jämförande studier; Nattarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En vårdande ljusmiljö inom intensivvård : Patienters upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention

  Författare :Marie Engwall; Karin Samuelson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; circadian rhythm; health; intensive and critical care; lighting; sleep; recovery; wellbeing; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och undersöka patienters - vårdade inom intensivvård - upplevelser och effekter av en cyklisk belysningsintervention utifrån hälsa, välbefinnande och återhämtning.Metod: En intervention bestående av ett automatiskt styrt belysningssystem var installerat på ett intensivvårdsrum. LÄS MER

 3. 3. Selective wavelength pupillometry to evaluate outer and inner retinal photoreception

  Författare :Aki Kawasaki; Fatima Pedrosa Domellöf; Bertil Lindblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pupil; pupil light reflex; melanopsin; photoreceptor; intrinsically photosensitive retinal ganglion cell; oftalmiatrik; Ophtalmology;

  Sammanfattning : PurposeIntrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) express a unique photopigment called melanopsin. Capable of direct phototransduction, the ipRGCs are also influenced by rods and cones via synaptic inputs. LÄS MER

 4. 4. Subjective annoyance attributed to electrical equipments and smells - Epidemiology and stress physiology

  Författare :Frida Eek; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environmental intolerance; IEI; epidemiology; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cortisol; stress; sekretion; Endokrinologi; Public health; diabetologi; Folkhälsa; epidemiologi; Occupational health; Yrkesmedicin; industrial medicine; arbetsmiljömedicin; Environmental health; Miljömedicin;

  Sammanfattning : Self-reported annoyance from electrical equipment has been in evidence since the mid-eighties, and the first reports of illness from everyday chemicals arose already in the 1960?s. However, the extent of the problem or the mechanisms behind the development of environmentally related annoyance has not yet been fully established. LÄS MER

 5. 5. Behavioural aspects of conservation breeding : Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study

  Författare :Jennie Håkansson; Per Jensen; Elsbeth McPhee; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Behaviour; Conservation; Red junglefowl; Gallus gallus; Captivity; Ethology and behavioural ecology; Etologi och beteendeekologi;

  Sammanfattning : Ett stort antal utrotningshotade djurarter ingår idag i bevarandeprogram världen över. Små populationer hålls då i skyddade miljöer, exempelvis i djurparker, och i många fall är målet att återintroducera djur till naturen. LÄS MER