Sökning: "Droger"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Droger.

 1. 1. Giftets värde : Apotekares förståelse av opium i Sverige, 1870-1925

  Författare :Daniel Berg; Paulina del los Reyes; Ronny Pettersson; Göran Salmonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pharmaca; opiates; narcotics; apothecary; history of opium; history of pharmacy; history of poison regulations; history of drug regulations; economic history of Sweden; 19:th century; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; farmaka; droger; gifter; narkotika; opium; morfin; opiater; apotek; droghistoria; apotekshistoria; Sverige; diskursanalys; ekonomisk historia; Georges Bataille; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Michel Foucault; Fernand Braudel; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Before the regulation of opium as a “narcotic” in Sweden in 1923, opium was not regulated for its intoxicating properties and was freely available. But not in any kind of shop. Opium was legally available only through the pharmacies. This thesis explores how this free availability of a narcotic was understood by its traders, the pharmacists. LÄS MER

 2. 2. Sedative or hypnotic drug dependence : personality and neuropsychological characteristics

  Författare :Lena Holm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Personlighetspsykologi; Droger; Test. Rorschach; Neuropsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk : -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Författare :Magnus Israelsson; Arne Gerdner; Kerstin Nordlöf; Kerstin Stenius; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER

 4. 4. "Det hade ju aldrig hänt annars" : Om kvinnor, klass och droger

  Författare :Emma Eleonorasdotter; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Queer fenomenologi; klass; kritisk kulturteori; feminism; beroende; hälsa; risk; kvinnor; världar; kroppen; respektabilitet; hedonism; konsumtion; vardagsliv; etnografi; läkemedel; droganvändning;

  Sammanfattning : Olika typer av sinnesförändrande substanser har blivit allt fler och vanligare under de senaste 500 åren, och användningen i nutidens konsumtionskulturer fortsätter att öka. Den illegala droganvändningen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. LÄS MER

 5. 5. An insight into the metabolism of New Psychoactive Substances : Structural elucidation of urinary metabolites of synthetic cannabinoids and fentanyl analogues using synthesized reference standards

  Författare :Jakob Wallgren; Johan Dahlén; Peter Konradsson; Xiongyu Wu; Mogens Johannsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : New Psychoactive Substances (NPS) is an umbrella term covering hundreds of substances across different drug groups. Many of these substances were originally developed for therapeutic use but have later appeared on the recreational drug market. LÄS MER