Sökning: "Dream"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade ordet Dream.

 1. 1. Reading the Dream Text: A Nexus between Dreams and Texts in the Rabbinic Literature of Late Antiquity

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Erik Alvstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dreams; rabbinic Judaism; Late Antiquity; Babylonian Talmud; Palestinian Talmud; Midrash; Talmudic Dreambook Bavli Berakhot 55a-57b ; text-centred community; oneiric discourse; dream-text nexus; dream interpretation; dream narrative; oneiric reading; catalogue of dream omina; dream ritual; dream prayer;

  Sammanfattning : This study deals with conceptions and practices related to dreams in early rabbinic Judaism. One aspect of the Jewish dream culture in particular is considered, viz. the tendency evinced in the rabbinic literature of Late Antiquity to associate dreams and texts with each other. LÄS MER

 2. 2. The inclusive classroom in Tanzania : dream or reality?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Dinah Richard Mmbaga; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Författare :Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. LÄS MER

 4. 4. The dream of rebirth : a study of Andrej Belyj's novel Peterburg

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Magnus Ljunggren; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Conserving the American Dream Faith and Politics in the U.S. Heartland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Erik Nilsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; United States; conservatism; political activism; Christianity; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Recent decades have seen substantial changes in the U.S. political landscape. One particularly significant development has been the growing influence of a conservative coalition encompassing evangelical Christianity, interventionist foreign policy and neoliberal reform. LÄS MER