Sökning: "Dose-Response Relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade orden Dose-Response Relationship.

 1. 1. On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Birgitta Wiesinger; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; back pain; comorbidity; cross-sectional; dose-response; headaches; matched case-control; musculoskeletal disorders; prospective cohort; spinal pain; temporomandibular disorders TMD ; ODONTOLOGY Other odontology; ODONTOLOGI Övrig odontologi; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Both spinal pain and temporomandibular disorders (TMD) commonly occur in the general population. Previous studies demonstrate neurophysiologic and biomechanical couplings between the trigeminal and cervical regions. LÄS MER

 2. 2. Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986

  Detta är en avhandling från Institutionen för molekylär och klinisk medicin

  Författare :Martin Tondel; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; Environmental; Chernobyl; ionising radiation; geographical information systems GIS; 8-OHdG; Malignancies; Low dose; Dose-response; Latency; Causalty; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : On 26 April 1986 an accident occurred in the Chernobyl nuclear power plant resulting in the release of large amount of radionuclides. Almost five percent of the total released caesium-137 was deposited in Sweden. The incidence of malignancies in the most affected counties in Sweden was investigated in three epidemiological studies. LÄS MER

 3. 3. Xylitol and its effect on oral ecology clinical studies in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Umeå : Odontologi

  Författare :Pernilla Lif Holgerson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chewing gum; dental plaque; dose-response relationship; interdental plaque-pH; oral microorganisms; saliva; xylitol; ODONTOLOGY Paedodontics; ODONTOLOGI Pedodonti;

  Sammanfattning : Xylitol, classified as a natural sugar substitute, has for about 35 years been known as an agent that may act against caries. The mechanism of action; how it inhibits mutans streptococci (MS) and the clinical dose-response relationship are not however fully investigated. LÄS MER

 4. 4. Infant Anemia and Micronutrient Status Studies of Early Determinants in Rural Bangladesh

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Eneroth; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Micronutrients; Anemia; Iron Deficiency; Zinc Deficiency; Vitamin A Deficiency; Vitamin B12 Deficiency; Folic Acid Deficiency; Infant; Pregnancy; Dietary Supplementation; Hemoglobin; Dose-Response Relationship; Exclusive Breast Feeding; Bangladesh; MEDICINE; MEDICIN; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : Anemia and micronutrient deficiencies in infancy are common in low-income settings. These are partly due to maternal malnutrition and may impair child health and development. LÄS MER

 5. 5. Clinical and experimental studies in corticosteroid contact allergy

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Dermatolog, Deparment of Dermatology, Malmö University Hospital

  Författare :Marléne Isaksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venereologi; Dermatologi; venereology; Dermatology; inhalation; ROAT; mixes; hydrocortisone-17-butyrate; Corticosteroids; budesonide; tixocortol pivalate; dose-response relationship; clinical relevance; stability; allergic contact dermatitis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska och experimentella studier av kortisonallergi Kortisonämnen har använts sedan 1950 talets början för att behandla olika hudsjukdomar såsom eksem och psoriasis. Redan 1959 kom de första rapporterna om kontaktallergi mot hydrokortison, ett kroppseget kortisonämne. LÄS MER