Sökning: "Doktorsavhandling i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 801 avhandlingar innehållade orden Doktorsavhandling i matematik.

 1. 1. Skolans matematik : En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling

  Författare :Sverker Lundin; Donald Broady; Sten Kaijser; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matematik; skolmatematik; historia; Matematik; matematikdidaktik; utbildningssociologi; vetenskapsteori;

  Sammanfattning : I argue that common beliefs regarding mathematics originate in the practices of elementary mathematics instruction rather than in science. While learning how to solve mathematical problems in school, we come to believe that mathematics has a set of properties in itself, for instance that it is useful in everyday life, even though this is not necessarily so. LÄS MER

 2. 2. Representationer, visualisering och resonemang i geometri : Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

  Författare :Peter Markkanen; Per Nilsson; Andreas Eckert; Constanta Olteanu; Morten Blomhøj; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geometry; visualization; representations; reasoning; digital tools; design research;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to gain a deeper understanding of how teaching in digital environments can be designed to give students opportunities to develop knowledge in two- and three-dimensional geometry. The dissertation consists of two sub-studies, the first using an ethnographic approach in which the researcher followed a teacher's teaching in a digital environment, in a Grade 9 class for a period of five weeks. LÄS MER

 3. 3. On Latin squares and avoidable arrays

  Författare :Lina J. Andrén; Roland Häggkvist; Kimmo Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Latin square; avoidability; avoidable array; Discrete mathematics; Diskret matematik; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of the four papers listed below and a survey of the research area. I Lina J. Andrén: Avoiding (m, m, m)-arrays of order n = 2k II Lina J. Andrén: Avoidability of random arrays III Lina J. LÄS MER

 4. 4. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 5. 5. Optimization, Matroids and Error-Correcting Codes

  Författare :Martin Hessler; Johan Wästlund; Olof Heden; Faina I. Solov´eva; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The first subject we investigate in this thesis deals with optimization problems on graphs. The edges are given costs defined by the values of independent exponential random variables. We show how to calculate some or all moments of the distributions of the costs of some optimization problems on graphs. LÄS MER