Sökning: "DoktorsavhandlinG"

Visar resultat 1 - 5 av 98307 avhandlingar innehållade ordet DoktorsavhandlinG.

 1. 1. Testpost, Doktorsavhandling monografi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstfack

  Författare :David Scheutz; [2018]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Testpost, Doktorsavhandling sammanläggning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Naturvårdsverket

  Författare :David Scheutz; [2018]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Facing failures : interactions between drivers and advanced driver assistance systems

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology. Department of Product and Production Development

  Författare :Niklas Strand; Håkan Alm; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Adaptive cruise control; Driver assistance system; Driver; Behaviour; Thesis; Adaptiva farthållare; Förarstödssystem; Förare; Beteende; Doktorsavhandling; 841 Road: Road user behaviour; 841 Road: Road user behaviour; 914 Road: ITS och vehicle technology; 914 Road: ITS och vehicle technology; 911 Road: Components of the vehicle; 911 Road: Components of the vehicle;

  Sammanfattning : Drivers’ interactions with advanced driver assistance systems based on experiences from real driving and results from driving in a driving simulator were under investigation in this thesis. Questions posed were: - How do drivers perceive and interact with ADAS? - How are (technical) failures handled by drivers, and which are the consequences’ of these failures? - Which are the implications for diagnosis and detection of failures, as well as for system development? Special attention was given to driver behavior in response to technical failures in an adaptive cruise control system. LÄS MER

 4. 4. Nyckelord : en nyckel vid kompetensutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Gunnel Kardemark; Margareta Bjurklo; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Qualification is the competence that is required for tasks related to wage labour. Competence is all the forms of knowledge possessed by the staff as well as their personal abilities. When qualification is related to competence, possible competence deficiencies become apparent. LÄS MER

 5. 5. Självstyrelsens paradoxer : En studie om den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner inom plan- och byggsektorn

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Alf Sundin; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av decentraliseringen inom offentlig sektor har den lokala politiken blivit ett allt intressantare påverkansobjekt för andra lokala aktörer. Villkor och beslut på lokal nivå har i större utsträckning kommit att utformas och fastställas av kommunen. Det gäller inte minst inom plan- och byggområdet. LÄS MER