Sökning: "Doktors"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Doktors.

  1. 1. Bevisprövning i taxeringsmål

    Detta är en avhandling från Stockholm : Fritze

    Författare :Börje Leidhammar; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bevisbörda; beviskrav; bevisvärdering; utredningsskyldighet; Rättsvetenskap; Law; Taxering; Processrätt; Skatteprocess;

    Sammanfattning : .... LÄS MER