Sökning: "Distance Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 143 avhandlingar innehållade orden Distance Learning.

 1. 1. From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education

  Författare :Anders Norberg; Nafsika Alexiadou; Eva Mårell-Olsson; Isa Jahnke; Pavel Zgaga; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER

 2. 2. Learner support for distance learners : A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Författare :Shuting Gao; Vinayagum Chinapah; Shangwu Zhao; Chang Zhu; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER

 3. 3. Learning to learn in e-Learning : constructive practices for development

  Författare :Annika Andersson; Åke Grönlund; Karin Hedström; Tim Unwin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT4D; distance education; constructive learning practices; Structuration Theory; ICT; developing countries; e-learning; Informatics; Informatik; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis concerns technology use in distance educations and learning practices related to this use. The research was carried out over the period 2005 to 2009 in Bangladesh and Sri Lanka and has been reported in 6 published papers. LÄS MER

 4. 4. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperative collaborative learning; Computer-mediated communication; Distributed learning environments; Interactive learning environments; Learning communities; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Designing Online Courses for Individual and Collaborative Learning : A study of a virtual learning environment based in Sri Lanka

  Författare :Thushani Weerasinghe; Robert Ramberg; Brian Hudson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design-Based Research; Design Experiments; Online Learning; Instructional Design; Design Principles; Design Guidelines; Individual Learning; Collaborative Learning; Inquiry-Based Learning; Peer-Teaching; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Online courses of distance learning programmes at universities are designed considering the characteristics and needs of their adult learners. Basically, there are two types of learners in an online course: individual learners and collaborative learners. LÄS MER