Sökning: "Dino Viscovi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dino Viscovi.

  1. 1. Marknaden som mönster och monster. Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998

    Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Dino Viscovi; Växjö universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; television; news media; economy; discourse analysis; economists; experts; globalization; capitalism; disembedded economy; ekonomirapportering; experter; ekonominyheter; Rapport;

    Sammanfattning : The two starting points of the thesis are (i) a structual change, i.e. the disembedding or globaliza¬tion of the Swedish economy, and (ii) a discursive change in economics, more specifically the orientation from Keynesianism to neo-classical economics. LÄS MER