Sökning: "Dilemmas"

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade ordet Dilemmas.

 1. 1. Caregiving Dilemmas Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 2. 2. Deltaic Dilemmas Ecologies of Infrastructure in New Orleans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Joshua Lewis; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Infrastructure; New Orleans; resilience; historical ecology; urban ecology; disturbance; Natural Resources Management; naturresurshushållning;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between water infrastructure, ecological change, and the politics of planning in New Orleans and the Mississippi River Delta, USA. Complex assemblages of water control infrastructure have been embedded in the delta over the last several centuries in an effort to keep its cities protected from floodwaters and maintain its waterways as standardized conduits for maritime transportation. LÄS MER

 3. 3. Dilemmas in child custody disputes : the child's best interest in courtroom discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Henrik Ingrids; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child custody disputes; discursive psychology; conversation analysis; institutional talk; interactional dilemmas; reported speech; reported affect; blame allocations; social accounts; membership categories; gendered categories; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines courtroom interactions involving child custody disputes, exploring how participants during courtroom hearings orient to and manage the task of presenting their own side, while contesting the opposing party, in matters like the child’s best interest, domestic violence, parental neglect and misconduct. Drawing on 42 audio-recorded courtroom examinations of litigating parents by the same side and opponent side attorneys, it examines authentic courtroom hearings. LÄS MER

 4. 4. Social action : Variations, dimensions and dilemmas

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mohammadrafi Mahmoodian; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This study focuses on several key dimensions and types of social action. It examines variousconceptions of action within sociology: in particular, Marx's labour, Durkheim's normativelyregulated action, Weber's typology of instrumentally rational, value-rational, affectual andtraditional action, as well as Goffman's dramaturgical and Habermas's communicative action. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Marie-Louise Österlind; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; Social care; role; worksituation; dilemmas; constructivist; phenomenology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utforskar vad det innebär att vara verksamhetsnära chef i en svensk kommunal omsorgsorganisation. Det forskningsprojekt som utgör avhandlings empiriska bas tillkom för att de medverkande cheferna upplevde att de hade en svår arbetssituation. LÄS MER