Sökning: "Digital journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Digital journalism.

 1. 1. Criticising Journalism Popular Media Criticism in the Digital Age

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :David Cheruiyot; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media criticism; journalistic practice; media accountability metajournalistic discourse; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Today, in a variety of digital spaces, many critics and criticisms of the media exist side by side with journalistic actors and content. This dissertation explores the complex relationships between criticisms and actors who define journalistic practice and accountability of the media. LÄS MER

 2. 2. Gamifying the news Exploring the introduction of game elements into digital journalism

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Raul Ferrer Conill; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; Digital Journalism; Gamification; News; Institutional Logics; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : For over a century, crosswords, puzzles, and quizzes have been present in newspapers. Digital journalism has only increased the trend of integrating game elements in news media, often blurring the traditional boundaries between news and games. LÄS MER

 3. 3. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 4. 4. Cross-media News Work - Sensemaking of the Mobile Media (R)evolution

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Oscar Westlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cross-media news work; Journalism; Technology; Business; Newspapers; Mobile media; Convergence; Sensemaking; Participation; Media Production;

  Sammanfattning : This dissertation makes a longitudinal study of transforming tensions in media production processes. It focuses on the thoughts and actions of new and mobile media in the interplay between staff from editorial-, business and IT departments in an organization coupled with the old newspaper medium. LÄS MER

 5. 5. TV-produktion i Sverige En studie av TV-producenter inom drama och samhällsprogram

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Irène Grundberg; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV production; TV producer; organization of TV production; professionalization; competition; drama; journalism; interview study; TV channels; production companies; TV stations;

  Sammanfattning : As television viewers we are used to watching television as a flow of programs with varying content, and usually do not think about how the programs are created. Who decides what should be produced and what the programs should contain? What role do the TV producers play? Who are the producers? Have their working conditions changed due to changes in society?The aim of this study was to answer questions about the TV producer’s background and career, and about how ideas for TV productions developed into actual TV programs. LÄS MER