Sökning: "Didaktik skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Didaktik skrivande.

 1. 1. Synen på skrivande : föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner

  Författare :Martin Malmström; Gunnar Andersson; Jan Svensson; Staffan Selander; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; writing; critical discourse analysis; writing discourses; literacy crisis; curriculum; media debates; students; upper secondary school; higher education; academic writing; skrivande; kritisk diskursanalys; skrivdiskurser; literacy-kris; läroplan; mediedebatter; studenter; elever; higher education; academic writing; writing; critical discourse analysis; writing discourses; literacy crisis; curriculum; media debates; students; upper secondary school; higher education; academic writing; skrivande; kritisk diskursanalys; skrivdiskurser; literacy-kris; läroplan; mediedebatter; studenter; elever; higher education; academic writing;

  Sammanfattning : This dissertation is about the view of writing. One of the intentions of the study is to analyse different notions of writing that become manifest in media debates about student writing. Another intention is to analyse conceptions of writing in curricula and course plans for upper secondary school in Sweden from 1970 to 2011. LÄS MER

 2. 2. Skrivande och blivande : konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015

  Författare :Sofia Pulls; Anders Öhman; Maria Jönsson; Anders Ohlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Creative Writing; handbooks; textbooks; Writing Process; writing discourse; didactics; subjectivity; ideology; Kreativt skrivande; handböcker; läromedel; skrivprocess; skrivdiskurs; didaktik; subjektivitet; ideologi; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is descriptions of literary writing in pedagogical texts. The aim is to analyse how writing and writing subjects are constructed in pedagogical texts on writing published in Sweden between 1979 and 2015. LÄS MER

 3. 3. Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass

  Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Catarina Schmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyckelord: förskoleklass; samtal; literacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna. LÄS MER

 4. 4. Towards Visual Literacy in School : Interactions between Students and Interactive Visualizations in Social Science Classrooms

  Författare :Ulrika Bodén; Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Annika Lantz-Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design-based research; Interactive visualizations; Knowledge visualizations; Multimodality; Social science education; Socio-materiality; Visual analytics; Visual literacy; Designbaserad forskning; Interaktiva visualiseringar; Kunskapsvisualiseringar; Samhällsorienterande undervisning; Socio-materialitet; Visuell litteracitet;

  Sammanfattning : This compilation thesis explores how the double aspect of visual literacy is enacted in secondary schools’ social science classrooms when interactive data visualizations are employed. The aim is to map what characterizes ‘reading’ interactive data visualizations and ‘writing’ knowledge visualizations, as well as implications for a didactic design supporting students’ visual literacy. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande : Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Författare :Anja Thorsten; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER