Sökning: "Dialekter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Dialekter.

 1. 1. Vrist - brist - rist : Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter

  Författare :Gerd Eklund; Institutet för språk och folkminnen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; development of wr-; Old Scandinavian; Old Swedish; Swedish dialects; loss of w; differentiation; metathesis; sound change; phonetic tendency; Dialekter; Dialektforskning; Dialectology;

  Sammanfattning : The Germanic initial sound combination wr (e.g. in *wrītan 'write') has not been preserved in any standard language. In the Scandinavian languages the development of this sound combination has resulted in five different initial sounds or sound combinations, namely rw, r, w, br and vr. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksord i lulemålen : En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv

  Författare :Staffan Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Semantics; dialects; vocabulary; onomastics; Scandinavian languages; Norrbotten; wetland terms; semantic fields; semantic features; prototypes; våtmarker; dialekter; Language History; Språkhistoria; Dialectology; Dialektforskning; Sociolingvistik; Sociolinguistics; Våtmarker terminologi; Sverige; Dialekt; Luleå; Svenska språket; Svenska språket dialekter;

  Sammanfattning : The grass of wetlands in northern Sweden has been utilized for mowing and pasture even in our time. There are a large number of words and expressions, expecially in the dialects, to denote and describe the various types of wetlands. LÄS MER

 3. 3. Svenska kvarntermer. 1 : Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling

  Författare :Roger Wadström; Uppsala landsmålsarkiv (ULMA); []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialekter; Dialektforskning; Dialectology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska kvarntermer. 2 : Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling

  Författare :Roger Wadström; Uppsala landsmålsarkiv (ULMA); []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialekter; Dialektforskning; Dialectology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studier över sydöstskånska folkmål. 1

  Författare :Hugo Areskoug; Landsmålsarkivet i Lund; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialekter; Dialektforskning; Dialectology; Svenska; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER