Sökning: "Diabetes typ 1"

Visar resultat 1 - 5 av 181 avhandlingar innehållade orden Diabetes typ 1.

 1. 1. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  Detta är en avhandling från Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. LÄS MER

 2. 2. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Endocrinology

  Författare :Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. LÄS MER

 3. 3. The Perfect Storm? Gluten and type 1 diabetes

  Detta är en avhandling från Endocrinology

  Författare :Emma Adlercreutz; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NKG2D; Celiac disease autoimmunity; Gluten; Type 1 diabetes; Perinatal risk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar måste ständigt vara redo att försvara oss mot angrepp utifrån. Det måste kunna agera selektivt för att skydda oss mot främmande mikroorganismer som virus och bakterier. LÄS MER

 4. 4. Genetic and epigenetic influence on oxidative phosphorylation, islet function and type 2 diabetes in humans

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anders H Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 Diabetes; Genetics; Epigenetics; Human Pancreatic Islets; Oxidative Phosphorylation; Insulin Secretion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av förhöjda halter av glukos (socker) i blodet. Förekomsten av diabetes ökar i snabb takt i hela världen. År 2011 var 366 miljoner människor drabbade av diabetes, och denna siffra beräknas till 522 miljoner år 2030 om ingen avgörande åtgärd genomförs. LÄS MER

 5. 5. Mechanisms of defective insulin secretion in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Islet patophysiology

  Författare :Taman Mahdi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 2 diabetes; Insulin secretion; TCF7L2; ADRA2A; KCNQ1; SFRP4; interleukin-1B;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes, i dagligt tal även kallat sockersjuka, kännetecknas av konstant förhöjt blodsocker. Sjukdomen ökar lavinartat, och har beskrivits som en av det moderna samhällets stora epidemier. Diabetes förekommer i två huvudsakliga former, typ 1 och typ 2. LÄS MER