Sökning: "DiNo"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet DiNo.

 1. 1. Improved energy efficiency in double disc chip refining

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Dino Muhic; Per Engstrand; Lars Sundström; Mats Ullmar; Christer Sandberg; Hans Höglund; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermomechanical pulping TMP ; double disc refining; high intensity; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : The electrical energy consumption in thermomechanical pulping (TMP) is very high, in the range of 2 – 3 MWh/adt depending on process solution and on the product quality specifications for the paper product. Both pulpwood and energy prices have increased rapidly for some time. LÄS MER

 2. 2. Marknaden som mönster och monster : Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998

  Detta är en avhandling från Inst. för journalistik och masskommunikation, Göteborgs univ

  Författare :Dino Viscovi; [2006]
  Nyckelord :television; news media; economy; discourse analysis; economists; experts; globalization; capitalism; disembedded economy;

  Sammanfattning : The two starting points of the thesis are (i) a structual change, i.e. the disembedding or globaliza¬tion of the Swedish economy, and (ii) a discursive change in economics, more specifically the orientation from Keynesianism to neo-classical economics. LÄS MER

 3. 3. Marknaden som mönster och monster. Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Dino Viscovi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomirapportering; experter; ekonominyheter; Rapport;

  Sammanfattning : "Marknaden" eller "den så kallade marknaden" är en ny gestalt i 1990-talets nyhetsrapportering. När statsminister Göran Persson aviserar tio extra miljarder till välfärdsreformer, meddelar SVT:s Rapport att: "Finansmarknaden reagerade omedelbart med misstro på Perssons utspel. Räntorna steg och kronan föll. LÄS MER

 4. 4. Users and producers Online News as Mediated Participation

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Susanne Almgren; Tobias Olsson; Dino Viscovi; Oscar Westlund; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illuminate principles that guide mediated participation, taking place through the interplay between users and news producers. Therefore, the study focuses both how spaces for participation are structured (by news producers) and those that exert participatory practices (news users). LÄS MER

 5. 5. Interacting Magnetic Nanosystems An Experimental Study Of Superspin Glasses

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Svante Andersson; Roland Mathieu; Dino Fiorani; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spin glass; SQUID magnetometry; maghemite; magnetism; nanoparticles;

  Sammanfattning : This thesis presents experimental results on strongly interacting γ-Fe2O3 magnetic nanoparticles and their collective properties. The main findings are that very dense randomly packed (≈60%) γ-Fe2O3 nanoparticles form a replica of a spin glass. LÄS MER