Sökning: "DiNo"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet DiNo.

 1. 1. Improved energy efficiency in double disc chip refining

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Dino Muhic; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermomechanical pulping TMP ; double disc refining; high intensity; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : The electrical energy consumption in thermomechanical pulping (TMP) is very high, in the range of 2 – 3 MWh/adt depending on process solution and on the product quality specifications for the paper product. Both pulpwood and energy prices have increased rapidly for some time. LÄS MER

 2. 2. Marknaden som mönster och monster. Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Dino Viscovi; Växjö universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; television; news media; economy; discourse analysis; economists; experts; globalization; capitalism; disembedded economy; ekonomirapportering; experter; ekonominyheter; Rapport;

  Sammanfattning : The two starting points of the thesis are (i) a structual change, i.e. the disembedding or globaliza¬tion of the Swedish economy, and (ii) a discursive change in economics, more specifically the orientation from Keynesianism to neo-classical economics. LÄS MER

 3. 3. Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet : formativ återkoppling genom gruppsamtal

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Therese Granekull; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Sciences; peer assessment; science education; feedback; formative assessment; kamratbedömning; naturvetenskap; formativ bedömning; återkoppling; mellanstadiet; DiNO; scoring rubric; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Peer assessment may have a positive effect on student learning. In order to have these positive effect students have to be able to give feedback to their peer and also to receive feedback from their peer. The students also have to be able to use the given feedback. LÄS MER

 4. 4. The patient transfer task : Methods for assessing work technique

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Christina Johnsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Experience; musculoskeletal problems; nurses; nursing students; observation methods; older people; patient transfer; training programme; work technique;

  Sammanfattning : The ability to move is an important part of everyday life. Assisted transfers, at hospitals or at home, can lead to high physical load on the nurse's musculoskeletal system, which in turn could cause musculoskeletal problems. LÄS MER