Sökning: "Devin Rexvid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Devin Rexvid.

  1. 1. Professionsutövning och kunskapsstyrning : en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete

    Författare :Devin Rexvid; Björn Blom; Lars Evertsson; Lennart Svensson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; GPs; performative aspects of professional practice; relationship with clients; welfare state; knowledge governance; EBP;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to study whether the Swedish state’s efforts to govern the professional practice of social workers (SWs) by knowledge to achieve an evidence-based practice, address the difficulties that SWs encounter in their practice. The Swedish state’s ambition is to govern the practice of social work by ideas and methods originating from medicine. LÄS MER