Sökning: "Deutsch-Josza algorithm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Deutsch-Josza algorithm.

 1. 1. Representation of Quantum Algorithms with Symbolic Language and Simulation on Classical Computer

  Författare :Peter Nyman; Andrei khrennikov; Paul Fischer; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Deutsch-Josza algorithm; Grover s algorithm; Quantum computing; Quantum error-correcting; Shor s algorithm; Simon s algorithm; Simulation of quantum algorithms; Deutsch-Josza algoritm; Grovers algoritm; Kvantdatorer; kvantmekanisk felrättande kod; Shors algoritm; Simons algoritm; Simulering av kvantdatorer; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Utvecklandet av kvantdatorn är ett ytterst lovande projekt som kombinerar teoretisk och experimental kvantfysik, matematik, teori om kvantinformation och datalogi. Under första steget i utvecklandet av kvantdatorn låg huvudintresset på att skapa några algoritmer med framtida tillämpningar, klargöra grundläggande frågor och utveckla en experimentell teknologi för en leksakskvantdator som verkar på några kvantbitar. LÄS MER

 2. 2. On relations between classical and quantum theories of information and probability

  Författare :Peter Nyman; Andrei Khrennikov; Sergei Kozyrev; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Born’s rule; Clifford algebra; Deutsch-Josza algorithm; Grover’s algorithm; Hyperbolic interferences; Inverse Born’s rule problem; Probabilistic data; Quantum computing; Quantum error-correcting; Quantum-like representation algorithm; Shor’s algorithm; Simon’s algorithm; Simulation of quantum algorithms; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : In this thesis we study quantum-like representation and simulation of quantum algorithms by using classical computers.The quantum--like representation algorithm (QLRA) was  introduced by A. Khrennikov (1997) to solve the ``inverse Born's rule problem'', i.e. LÄS MER