Sökning: "Det välnärda barnet : Föreställningar och politik i skolmåltidens historia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det välnärda barnet : Föreställningar och politik i skolmåltidens historia.

  1. 1. Det välnärda barnet : Föreställningar och politik i skolmåltidens historia

    Författare :Eva Gullberg; Bengt Sandin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of School Meals; History of Childhood; Visions on Childhood; Welfare State; Food Politics; Notions on Food and Eating; Public Health; Skolmåltider; Historia; Sverige; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Sweden is nearly unique in providing and publicly funding meals for all schoolchildren. The current debate shows that the policy of providing school meals is universally accepted. LÄS MER