Sökning: "Det moderna åldrandet : pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995 Håkan Jönson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det moderna åldrandet : pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995 Håkan Jönson.

  1. 1. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

    Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

    Författare :Håkan Jönson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe images of old age in the magazines of Sweden’s two largest pensioner organizations, and explain the character of those images in relation to the temporal contexts of the organizations and their aim to act as the representatives of pensioners. The study is based on the 329 and 330 magazines (1941–1995) that the organizations have submitted to attract members and spread political messages. LÄS MER