Sökning: "Det moderna åldrandet : pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995 Håkan Jönson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Det moderna åldrandet : pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995 Håkan Jönson.

  1. 1. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

    Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

    Författare :Håkan Jönson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vilka är egentligen ”de äldre”? Vad innebär det att vara pensionär? Hur ska man åldras på rätt sätt? Frågor som dessa har under det nyss avslutade århundradet ställts och besvarats på många oliks sätt, beroende av sammanhang och tidsperiod. I vissa situationer har de äldres olikhet lyfts fram, i andra deras likhet. LÄS MER