Sökning: "Design undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Design undervisning.

 1. 1. Innehållsdesign : Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning

  Författare :Monica Langerth Zetterman; Donald Broady; Matthew James Driscoll; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Text Encoding Initiative; markup; markup languages; text encoding; history of education; prosopography; educational science; educational uses; methods in education; methodology; historical sources; digital collection; collective biography; electronic texts; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores content design – an area which encompasses the practices and the conceptions of the description, organisation and manipulation of digital content. The overall aim was to identify and examine principles, methods and tools appropriate for content design within the humanities and the social sciences. LÄS MER

 2. 2. EU-undervisning : En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå

  Författare :Peter Wall; Hans Lödén; Malin Stegmann-McCallion; Lee Miles; Cecilia Arensmeier; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum studies; EU; Swedish National Politics; Civics; Lower Secondary Education; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses on, and explores the curriculum content and resources used when teaching on the European Union (EU) and EU-questions within civics education at lower secondary level in Sweden. The research findings have been examined from a ‘best practice’ perspective in relation to subject matter which is seen as positive in the context of political participation. LÄS MER

 3. 3. Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Författare :Sara Willermark; Lena Pareto; Maria Spante; Ulrika Lundh Snis; Anders D. Olofsson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv

  Författare :Elaine Kotte; Peter Karlsudd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Collegial collaboration; differentiated teaching; inclusive education; lesson planning; mainstream classroom; teachers’ perceptions; teaching;

  Sammanfattning : The notion of inclusion is not a simple matter to define. It will mean different things to different people at different occasions. In school, inclusive education, may relate to a democratic view, meaning that all students should have the same opportunities and rights to participate in the mainstream educational schooling, on equal terms. LÄS MER

 5. 5. Datorstödd undervisning i skolan : möjligheter och problem

  Författare :Jörgen Lindh; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :computer aid; design; wholeness; individualized education; information system; intergration; operative image; vision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER