Sökning: "Descriptive statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 266 avhandlingar innehållade orden Descriptive statistics.

 1. 1. Co-operation with family members : A challenge for registrated nurses in community elder care

  Författare :Karin Weman; Mälardalens högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Registered nurse; elder care; co-operation; family members; job satisfaction; communication; descriptive statistics; content analysis.; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Registered nurse; elder care; co-operation; family members; job satisfaction; communication; descriptive statistics; content analysis.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to gain knowledge of how Registered Nurses (RN) are able to work together with family members of older people living in community elder care facilities.A questionnaire was distributed to all RNs (N= 314) with permanent appointments in community elder care in one province, and 67 percent (n = 210) answered after two reminders (I, II). LÄS MER

 2. 2. Mathematical Reasoning : In physics and real-life context

  Författare :Helena Johansson; Mats Andersson; Jesper Boesen; Morten Blomhøj; Institutionen för matematiska vetenskaper Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Creative mathematical reasoning; Descriptive statistics; Differential item functioning; Figurative context; Imitative reasoning; Mathematical Reasoning Requirements; Mathematics tasks; National tests; Physics tasks; Real-life context; T-test; Upper secondary school;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation of four papers in which mathematical reasoning is examined in various contexts, in which mathematics is an integral part. It is known from previous studies that a focus on rote learning and procedural mathematical reasoning hamper students’ learning of mathematics. LÄS MER

 3. 3. Mathematical Reasoning - In physics and real-life context

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Creative mathematical reasoning; Descriptive statistics; Differential item functioning; Figurative context; Imitative reasoning; Mathematical Reasoning Requirements; Mathematics tasks; National tests; Physics tasks; Real-life context; T-test; Upper secondary school; Mathematics tasks;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation of four papers in which mathematical reasoning is examined in various contexts, in which mathematics is an integral part. It is known from previous studies that a focus on rote learning and procedural mathematical reasoning hamper students’ learning of mathematics. LÄS MER

 4. 4. "Being in the present" : the meaning of the interaction between older persons with Alzheimer's disease and a therapy dog

  Författare :Anna Swall; Ingegerd Fagerberg; Carina Lundh Hagelin; Britt Ebbeskog; David Edvardsson; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Animal-assisted therapy; Alzheimer s disease; Descriptive statistics; Lifeworld; Memories; Person-centred care; Phenomenological hermeneutics; Therapy dog; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Animal-assisted therapy;

  Sammanfattning : The number of persons with Alzheimer’s disease is increasing world-wide and the disease affects the persons, their families, the health care system and the economy within society worldwide. The symptoms and behaviours caused by Alzheimer’ disease may be difficult to manage for the person and their caregivers. LÄS MER

 5. 5. Från anlogt till digitalt : digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv

  Författare :Marianne Selim; Torbjörn Andersson; Nina Lundberg; Berit Björkman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Digitalization; Descriptive statistics; Management; Radiology; Radiology Information Systems; Organizational Innovation; Qualitative method; Workflow; Workload; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva den organisationsförändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i samband med att radiologin digitaliserades.Frågeställningar:Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar och undersökningstyper från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades antalet arbetade timmar och fördelningen av arbetade timmar mellan de olika personalkategorierna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?Hur förändrades arbetsuppgifterna inom och mellan de olika personalkategorierna på röntgenklinikerna efter digitaliseringen?Hur beskriver personal med en nyckelfunktion genomförandet av digitaliseringen och eventuell förändring av arbetet efter digitaliseringen?Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod har använts och kombinerats för att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER