Sökning: "Den dubbla uppgiften: tvåspråkiga elever i skolans mellanår"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Den dubbla uppgiften: tvåspråkiga elever i skolans mellanår.

  1. 1. Den dubbla uppgiften Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

    Detta är en avhandling från Stockholm : Elanders AB

    Författare :Mariana Sellgren; Stockholms universitet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

    Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks det klassrumsarbete som sker i en flerspråkig elevgrupp i år 6 där SO-undervisningen är genrebaserad. Studien har fokus på elevernas deltagande i muntlig interaktion och skrivande av text när klassen arbetar med förklarande genre i geografi. LÄS MER