Sökning: "Den andra rollen"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden Den andra rollen.

 1. 1. Den andra rollen : ett fältarbete bland skådespelare, regissörer och roller

  Författare :Marika V. Lagercrantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This book is about the actors in The Sun and The Moon , two plays staged at Stockholm City Theatre. It is about role-play in the fictive story developed during rehearsals and in the social drama that kept unfolding in the production groups. My aim has been to describe the actors' work as a specific social process within a dual reality. LÄS MER

 2. 2. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER

 3. 3. Lojaliteten, prostarna, språket : studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet

  Författare :Stig Alenäs; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Lund Diocese; catechism lists; study meetings; Scania; parish clerks; wax candles; catachism; disloyalty; loyalty; literacy; rural deans; language; swedification; Integration; incorporation; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : After the Peace of Roskilde in 1658, the territory that Sweden had acquired was to be incorporated into the rest of the country. A 'Swedification' of the church and the services did not begin until 1680, when a new bishop took up his duties in the Lund diocese. LÄS MER

 4. 4. Mellan evidens och reflektion : om professionellt lärande i socialtjänstens familjebehandlande arbete

  Författare :Jennie Ryding; Emma Sorbring; Inga Wernersson; Anette Bolin; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Reflection; evidence-based practice; EBP; knowledge development; professional learning; social work; Reflektion; EBP; professionellt lärande; kunskapsutveckling; socialt arbete; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om professionellt lärande och utveckling i familjebehandlande socialt arbete. Mer specifikt fokuseras reflektion och evidensbaserad praktik (EBP). Socialt arbete är en komplex och dynamisk praktik vilket ställer krav på många olika förmågor hos de professionella. LÄS MER

 5. 5. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Författare :Claus Baderschneider; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Business organizations increasingly face the problem of how to generate and share knowledge in collaboration with other, separate, business organizations. Researchers in the field of inter-organizational learning have started to study the partner-characteristic, partner-dynamic, and partner-situational factors that influence the process and outcome of such strategic learning collaboration. LÄS MER