Sökning: "DeltaV"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet DeltaV.

  1. 1. The Cardiac State Diagram : A new method for assessing cardiac mechanics

    Författare :Jonas Johnson; Lars-Åke Brodin; Tomas Jansson; KTH; []
    Nyckelord :Cardiac State Diagram; Heart; Hydraulic; Mechanics; DAPP; DeltaV; Hydraulic forces; left ventricular; diastole; Tillämpad medicinsk teknik; Applied Medical Technology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER