Sökning: "Delivery of health-care"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden Delivery of health-care.

 1. 1. The organization of public health care : An economic analysis of the Swedish health care system

  Författare :Clas Rehnberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-house production vs contracting-out; institutional economics; internal organization; health economics; health insurance; principals and agents; public health care; Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The present study focuses on the organization of public health care in Sweden. The purpose of the thesis is to analyse the institutional arrangements in public health care from the standpoint of the so-called New Institutional Economics. LÄS MER

 2. 2. Planning primary health care provision : assessment of development work at a health centre

  Författare :Göran Westman; Bengt Mattsson; Carl-Gunnar Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary health care planning; quality of care; evaluation; ambulatory care assessment; health centre management;

  Sammanfattning : At the Primary Health Care Centre in Vännäs (VPHCC), northern Sweden, a development work was implemented in 1976-1980. The overall purpose was to enhance primary health care planning. LÄS MER

 3. 3. The production and maintenance of inequalities in health care : A communicative perspective

  Författare :Joel Hedegaard; Helene Ahl; Airi Rovio-Johansson; Karin Jonnergård; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; gender; ethnicity; health care; organization; critical discourse analysis; social constructionism; social positions; qualitative content analysis;

  Sammanfattning : The Swedish health care system does not offer care on equal terms for all its end-users. Discrimination toward patients can take the form substandard communication toward women or foreign born patients. Discrimination is also embedded in the organizational context. LÄS MER

 4. 4. Män möter mödravård : om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

  Författare :Stefan Björk; Eva Magnusson; Niclas Kaiser; Kerstin Hamreby; Lucas Gottzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; föräldraskap; fäder; mödrahälsovård; förlossningsvård; BB-vård; genus; subjektspositioner; narrativ forskning; fenomenologi; fenomenologisk hermeneutik;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga och engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnad av det nyfödda barnet. De flesta pappor är med vid besöken på barnmorskemottagningen inklusive ultraljudsundersökningen, deltar i föräldrautbildningen och är med vid barnets födelse. LÄS MER

 5. 5. Team-based approach in the management of diabetes at primary health care level in Muscat, Oman : challenges and opportunities

  Författare :Kamila Al-Alawi; Helene Johansson; Ahmed Al Mandhari; Lars Lindholm; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Challenges; Health care providers; Oman; Perceptions; Primary health care; Team-based approach; Type 2 diabetes; Nurse-led clinics.; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Introduction: The growth of type 2 diabetes is considered an alarming epidemic in Oman. The efficient team-based approach to diabetes management in primary health care is an essential component for providing ideal diabetic care. LÄS MER