Sökning: "Delaktighet under tvång"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Delaktighet under tvång.

 1. 1. Delaktighet under tvång : om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

  Författare :Karin Engström; Moira von Wright; Ulrika Tornberg; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; involvement; interhuman; encounters; young people; Delaktighet; inflytande; mellanmänsklig; möten; ungdomar; tvångsvård; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Participation under coercion. On young people’s experiences in child and adolescent psychiatric inpatient care. LÄS MER

 2. 2. Family burden and participation in care. A study of relatives to voluntarily and compulsorily admitted patients

  Författare :Margareta Östman; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; clinical psychology; participation in care; family burden; psychiatric patients; compulsory care; coping strategies; Psychiatry; minor children; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Important aspects of family burden, participation in care and needs for support among a total of 422 relatives to severely mentally ill patients, voluntarily and compulsorily admitted to hospital, were investigated in a study performed between 1986-1997. The results showed high levels of both external and internal experienced burden among the relatives. LÄS MER

 3. 3. Samordnad individuell plan (SIP) : Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter

  Författare :Erik Nordström; Sofia Kjellström; Berith Hedberg; Iréne Josephson; Johan Berlin; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Introduktion. Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. LÄS MER