Sökning: "Decision analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1284 avhandlingar innehållade orden Decision analysis.

 1. 1. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försvarssystem; Military Technology; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER

 2. 2. Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Ari Riabacke; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; elicitation methods; probability and utility assessment; interval estimations; Business Intelligence; prescriptive methods; risk elicitaion; decision; decision making; managerial decision making; decision making under risk; BI; decision theory; management; beslutsproblematik; tumregler; intuitivt beslutsfattande; intuition beslut; decision problem; beslutsanalys; beslutsteori; ledarskap; management; beslutsfattande; magkänsla; beslutsproblem; BI; Business Intelligence; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Decision‐makers in organisations and businesses make numerous decisions every day, and these decisions are expected to be based on facts and carried out in a rational manner. However, most decisions are not based on precise information or careful analysis due to several reasons. People are, e.g. LÄS MER

 3. 3. Decision Analysis in Situations with Conflicting Interests

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Tobias Fasth; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multiple Criteria Decision Analysis; Portfolio Decision Analysis; Conflict Analysis; Decision Tools; Land Use Planning; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : Decision problems in participatory decision making involve multiple stakeholders, who often have conflicting preferences concerning the actions under consideration. Decision problems such as these can be structured as multi-criteria problems, which enables the actions to be evaluated in terms of more than one single criterion. LÄS MER

 4. 4. Risk analysis a tool in decision-making

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per Näsman; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Other civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : In our daily life we are surrounded by different kind of risks and we constantly strive for better methods to quantify and in the prolongation manage these risks. Every activity involves some risks and there are some kinds of risks and some level of risks that we are unwilling to accept. LÄS MER

 5. 5. On Bayesian Decision Analysis for Evaluating Alternative Actions at Contaminated Sites

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jenny Norrman; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; influence diagrams; Bayesian decision analysis; groundwater; data worth analysis; contaminated sites; decision analysis; risk analysis;

  Sammanfattning : Today, contaminated land is a widespread infrastructural problem and it is widely recognised that returning all contaminated sites to background levels, or even to levels suitable for the most sensitive land use, is not technically or financially feasible. The large number of contaminated sites and the high costs of remediation, are strong incentives for applying cost-efficient investigation and remediation strategies that consider the inherent uncertainties. LÄS MER