Sökning: "Deci"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Deci.

 1. 1. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Rurik Löfmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-lungräddning (HLR) introducerades 1960 och fick genast stor betydelse vid be-handlingen av hjärtinfarkt. Så småningom kom metoden att användas vid nästan alla till-fällen då hjärtat stannade. LÄS MER

 2. 2. Towards a theory of managing information in new product development

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Johan Frishammar; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Industriell ekonomi och samhällsvetenskap; Industriell organisation; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis deals with various information aspects of new product development (NPD). In total, the thesis consists of 6 research articles appended in full, and an introductory text that integrates and theorizes with and from these papers.The first paper is a review article examining the literature on and role of information in NPD. LÄS MER

 3. 3. Toward a reliability framework for the observational method

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Johan Spross; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rock engineering; observational method; Eurocode 7; structural safety; reliability analysis; dam safety; Bergmekanik; observationsmetoden; Eurokod 7; sannolikhetsbaserad dimensionering; dammsäkerhet; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Constructing sustainable structures in rock that satisfy all predefined technical specifications requires rational and effective construction methods. When the geotechnical behaviour is hard to predict, the Euro­pean design code, Eurocode 7, suggests application of the observational method to verify that the performance is acceptable. LÄS MER

 4. 4. Företagsstyrning : Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Stattin; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Company Law; Directors; Shareholders; Corporate Governance; Corporate Direction; Civilrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the company law fundations of central themes of corporate governance, namely the power of shareholders or others to direct corporate policy and the duties and liabilities on the part of directors, or those directing the company in respect such directions.The shareholders’ power to direct corporate matters is executed on the meeting of shareholders, regardless of whether conducted formally as a meeting or per capsulam. LÄS MER

 5. 5. Motivationer, attityder och moderna språk En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erik Cardelús; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER