Sökning: "David Thyrén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden David Thyrén.

  1. 1. Musikhus i centrum : två lokala praktiker inom den svenska progressiva musikrörelsen : Uppsala Musikforum och Sprängkullen i Göteborg

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

    Författare :David Thyrén; Stockholms universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; progressive; local practices; communities; scenes; movements; public spheres; subcultures; gender; popular culture; cultural studies; Sweden; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

    Sammanfattning : The dissertation studies local practices within the Swedish progressive or alternative music movement in the 1970s. It analyses how cultural communities were formed on the basis of local musical practices, focusing on two case studies: Musikforum in Uppsala and Sprängkullen in Gothenburg. LÄS MER