Sökning: "David Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade orden David Stockholm.

 1. 1. Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels a joint theoretical-experimental study

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dávid Sándor Molnár; David Molnar; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap; austenitic stainless steel; deformation properties; stacking fault energy; electron backscatter diffraction; ab initio; Steel Forming and Surface Engineering; Stålformning och ytteknik;

  Sammanfattning : Austenitiska rostfria stål är främst kända för sin exceptionella korrosionsbeständighet. De har en ytcentrerad kubisk (FCC) struktur som stabiliseras genom att nickel, mangan eller kväve tillsätts till Fe-Cr legeringen. Fe-Cr-Ni-systemet kan utökas ytterligare genom tillsats av andra element såsom Mo, Cu, Ti, C, etc. LÄS MER

 2. 2. David Helldén : modernistisk visionär på traditionens grund

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia förlag

  Författare :Martin Rörby; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; David Helldén; Architecture; Modernism; Sweden; Hötorgscity; Sergels Torg; Stockholm University; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : Architect David Helldén (1905-1990) took part in the formation of some of the most well-known buildings and environs in Stockholm. Hötorgscity, Sergels Torg and the turquoise glass complex of Stockholm University at Frescati all bear his signature, as does Hökarängen Centre, which includes the first pedestrianised shopping street in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Thymidylate synthase expression in colorectal cancer : its role as a prognostic factor and a predictive factor in adjuvant 5-fluorouracil-based chemotherapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Stockholm Söder Hospital

  Författare :David Edler; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; thymidylate synthase; immunohistochemistry; prognostic factor; 5-fluorouracil; adjuvant treatment;

  Sammanfattning : * The enzyme thymidylate synthase (TS) plays a central role in DNA synthesis and is therefore an important target for chemotherapeutic treatment. We have studied the prognostic value of immunohistochemically detected TS on slices of formalin-fixed. paraffin embedded stored colorectal tumors using the monoclonal antibody TS 106. LÄS MER

 4. 4. Navigating towards the Safe Operating Space: Systems thinking and the SDGs

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :David Collste; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; 2030 Agenda; visioning; scenarios; Sustainable Development Goals; SDGs; Three horizons; transformation; The World In 2050; Planetary Boundaries; Safe Operating Space; Plural economics; Doughnut Economics; Human Needs; Capability approach; Easterlin paradox; Sustainability; System Dynamics; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Can the United Nations Sustainable Development Goals be reached within the Planetary Boundaries? This licentiate thesis aims to explore this question by navigating towards the safe operating space, as defined by the planetary boundaries, through integrating issues, disciplines, scales, models and stakeholders. The thesis is a milestone within the European Union financed project “Adaptation to a New Economic Reality (AdaptEconII)”. LÄS MER

 5. 5. Gäst i Sverige Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :David Gunnarsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; storyline; authority; regimes of truth; Swedish Muslims; self-representation; guided tours; respect; comfort zone; sanningsregimer; svenska muslimer; självrepresentation; guidade visningar; respekt; bekvämlighetszon;

  Sammanfattning : This dissertation explores the regimes of truth surrounding Muslims in Sweden. The main focus lies on the production of knowledge regarding Muslims in the context of the guided tours of a mosque in Stockholm. LÄS MER