Sökning: "David Mörtsell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden David Mörtsell.

 1. 1. Outcomes and safety of new techniques for pulmonary vein isolation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation: A study based on randomised trials and registries

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet, Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Mörtsell; [2018-11-14]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Atrial fibrillation (AF) is a common disease with a high prevalence in the adult population. Treatment of AF encompasses antiarrhythmic drugs and catheter ablation to reduce symptoms. LÄS MER

 2. 2. Outcomes and safety of new techniques for pulmonary vein isolation in patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation A study based on randomised trials and registries

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Mörtsell; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atrial fibrillation; antiarrhythmic drugs; ablation; cryoballoon; radiofrequency; pulmonary vein isolation; quality of life; arrhythmia monitoring; implantable cardiac monitor; atrial fibrillation burden; health economics; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : Atrial fibrillation (AF) is a common disease with a high prevalence in the adult population. Treatment of AF encompasses antiarrhythmic drugs and catheter ablation to reduce symptoms. LÄS MER