Sökning: "Danka Miscevic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Danka Miscevic.

  1. 1. Bortom scenen - en sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor

    Författare :Danka Miscevic; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER