Sökning: "Daniel Djurberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Daniel Djurberg.

 1. 1. Sefær chayyim seu liber vitæ æternæ quem brevi dissertatione theologica descriptum cum suffragio venerandæ facultatis theolog. Upsal. præside ... Daniele Djurberg ... ad d. 30 Martii, an. M DCCI. in auditorio Gust. maj: æquis censoribus sistit Daniel Trautzel regii collegii Stregn: lector

  Författare :Daniel Djurberg; Daniel Trautzel; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De fide salvifica dissertatio theologica quam ex consensu venerandæ facult. theolog. Upsal. præside ... Daniele Djurberg ... publico bonorum examini defert Johannes Unæus ... In audit. Gustav. maj. d. IX. Maji An: MDCCIII

  Författare :Daniel Djurberg; Johannes Olai Unæus; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De theologia Christiana, dissertatio prior, ex consensu vener. facul. theolog. publice propoita, præside Daniele Djurberg ... respondente Esaia Hasselhun Gestricio, in regiæ academiæ Upsaliensis audit. Gust. majori, ad diem VIII. Decemb. anni M DCC VI. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Daniel Djurberg; Esaias Hasselhun; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Disputatio theologica, de ordine decretorum actuumque divinorum in negotio salutis, quam ex suffragio vener. facult. theol. in regia academia Upsaliensi præside ... Daniele Djurberg ... ad publicum bonorum examen modeste defert Israel Anthelius ... In audit. Carol. maj. add. 16 Junii an. MDCCXI

  Författare :Daniel Djurberg; Israel Anthelius; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De theologia naturali, dissertatio prima ex consensu vener. facult. theolog. publice proposita, praeside Daniele Djurberg ... respondente s:æ r:æ m:tis alumno Svenone Tidenio W-Gotho, in Regiæ Academiæ Vpsaliensis audit. Gust. majori, ad diem XIII. Maji, anno MDCCV. Horis ante meridiem consvetis

  Författare :Daniel Djurberg; Sven Tidenius; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER