Sökning: "Daniel Brattström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Brattström.

  1. 1. Angiogenesis Related Markers In Non-Small Cell Lung Cancer

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Daniel Brattström; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oncology; Lung cancer; NSCLC; Therapy; Angiogenesis; VEGF; bFGF; Microvessel density; Survival; Onkologi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi;

    Sammanfattning : This thesis investigated the predictive and the prognostic powers of angiogenesis related markers in both operable and inoperable non-small cell lung cancer (NSCLC) patients.In the first and second study, we investigated the serological fractions of vascular endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF) in 2 cohorts of patients with either operable or inoperable NSCLC. LÄS MER