Sökning: "Daniel Bertilsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Bertilsson.

  1. 1. On Brennan's conjecture in conformal mapping

    Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

    Författare :Daniel Bertilsson; [1999]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER