Sökning: "Dagligvaruhandel"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Dagligvaruhandel.

 1. 1. Glesbygdsbutiker : En studie av tillkomst, köptrohet och socialt samspel

  Författare :Christer Strandberg; Högskolan i Sundsvall / Härnösand; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dagligvaruhandel; Glesbygd; Köparbeteende; Köptrohet; Relationer; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att konstruera kunskap om kunder : en studie om förändring och berättelser i Ica-sammanslutningen

  Författare :Sofia Willstrand-Holmer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grocery trade Sweden; Customer orientation; Organizational change; Customer services; Ica; Försäljningsorganisation; Dagligvaruhandel; Sverige; Kundservice; Kundkontakter; Kundbearbetning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eco-marketing & Eco-management. Exploring the eco-orientation - performance link in food retailing

  Författare :Heléne Tjärnemo; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Sweden; Ecological Organic food products; grocery stores; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Market study; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to develop a conceptual framework of food retailers’ ecological orientation that considers the interaction between ecological marketing and ecological management. In this context, the relationship was examined between ecological orientation and sales of ecological food products and the overall store performance of Swedish food retailers. LÄS MER

 4. 4. Measurements of efficiency in a supply chain

  Författare :Annelie Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis addresses the topic of measurements in the Supply chain and specifically measurements of Supply chain efficiency. This thesis has the following objectives:- To present ways of measuring performance of the Supply chain.- To present ways of measuring cost in the Supply chain. LÄS MER

 5. 5. The market hall revisited : Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century

  Författare :Jenny Lee; Roger Qvarsell; Klas Nyberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Market hall; quality; consumption; cultures of consumption; urban culture; food retail; Saluhallar; kvalitet; konsumtion; konsumtionskulturer; städer; livsmedelshandel; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In today’s consumption landscape the market hall is a place of luxury and authenticity. However, the idea of the market hall has changed several times during the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER